Đóng Góp Bằng Cổ Phiếu (Stock)

Tôi muốn đóng góp bằng cổ phần (stock). Xin cho biết thủ tục để đóng góp như thế nào?

Trước hết, xin quý vị điền và ký vào Phiếu Cam Kết đóng góp cho quỹ xây dựng Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang; trong phiếu, quý vị chọn ô có hàng chữ “Phần đóng góp tài chánh của tôi gồm có Cổ phần/Stock”.  Quý vị có thể ước tính trị giá của số cổ phần mình muốn dâng cúng, theo giá thị trường hôm nay, để quyết định con số cam kết. Ví dụ, quý vị dự trù dâng hiến 1000 shares mà giá thị trường hiện thời khoảng $24 một share, thì số cam kết của quý vị là $24,000.

Tiếp đến, quý vị chuyển nhượng số cổ phần đó vào broker account của giáo phận. Sau đây là chi tiết về account này:

Diocesan Broker                                                              Portsmouth Financial Services
Account Manager                                                            Walter J. Bankovitch
Broker Address                                                               625 Market Street, Seventh Floor,

                                                                               San Francisco, CA 94105
DTC #                                                                                0443
Account Number at Portsmouth Financial Services    6PH105792
Taxpayer ID #                                                                   94-2734503
Portsmouth Financial Services Phone Number           (415) 543-8500

 

 

Nếu cổ phần của quý vị hiện được giữ tại một broker account, thì thường họ đòi quý vị điền đơn (stock transfer form) yêu cầu họ chuyển cổ phần sang account của giáo phận. Mẫu đơn đó, tùy theo công ty broker của quý vị, quý vị có thể tải từ website của công ty hoặc quý vị cần gọi để họ gởi harcopy đến quý vị.  Sau khi làm xong giấy tờ chuyển nhượng này với công ty broker của quý vị, xin quý vị báo cho nhân viên Phòng Tài Chánh của Giáo Phận là ông Steven Russell (408) 983-0234, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , để họ biết đó là số đóng góp của quý vị cho quỹ xây dựng Our Lady of La Vang Parish.

 

Trong trường hợp quý vị giữ cổ phiếu/stock certificate trong tay, thay vì tại broker, thì quý vị có thể chuyển nhượng thẳng cho giáo phận, bằng cách liên lạc thẳng với ông Steven Russell, để ký giấy chuyển nhượng.

 

Khi giáo phận đã nhận được số cổ phần, giáo phận sẽ bán đi và tiền bán được (trừ chi phí bán) sẽ được chuyển vào quỹ xây dựng giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Giáo phận cũng sẽ thông báo đến quý vị và gửi quý vị giấy biên nhận trị giá dâng cúng để trừ thuế.