Vậy mỗi gia đình trong giáo xứ “phải” đóng góp bao nhiêu?

Vậy mỗi gia đình trong giáo xứ “phải” đóng góp bao nhiêu?

Chúng ta tin rằng, nếu mọi người trong cộng đoàn giáo xứ Việt Nam đều đồng lòng tham gia theo mức độ mình có thể hy sinh đóng góp, mục tiêu gây quỹ chắc chắn sẽ đạt được. Với những tình trạng tài chánh khác nhau, có người có thể dâng cúng hàng trăn ngàn; người khác năm chục, ba chục, hai chục hay mười ngàn; cũng có những hoàn cảnh chỉ có thể đóng góp năm, ba ngàn hay ít hơn. Điều quan trọng là sự hy sinh và tâm tình dâng cúng như đồng xu của bà góa trong Kinh Thánh.

Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa” là chương trình 5 năm, nhằm hoàn thành dự án xây dựng Thánh Đường và cơ sở Giáo Xứ Việt Nam. Như vậy, để lượng định mức độ mình có thể đóng góp, chúng ta nên bắt đầu bằng câu hỏi: “Mỗi tháng, gia đình tôi có thể hy sinh đóng góp bao nhiêu để xây dựng Thánh Đường Giáo Xứ Việt Nam trong vòng 4, 5 năm tới đây?” Ví dụ, nếu mỗi tháng mình có thể hy sinh dâng cúng $500, thì tổng số đóng góp trong 5 năm lên đến $30,000. Ngoài con số đóng hàng tháng, ta cũng hãy xem mình có thể đóng ngay được bao nhiêu từ quỹ gia đình đã để dành từ trước. Chẳng hạn, gia đình mình có thể hy sinh trích ngay $10,000 từ saving account dâng vào quỹ xây dựng. Hoặc dâng cúng một số cổ phần (stock), hay vàng, mà mình vẫn dành dụm trước kia. Thực tế, đã có cụ bà hứa dâng toàn bộ vòng vàng nữ trang cụ vẫn giữ từ lâu, để giáo xứ đem bán lấy tiền xung vào quỹ xây dựng. Một gia đình đã chuyển nhượng toàn bộ stock mua được ở sở làm, và giáo xứ bán đi được trên $65,000. Những khoản đóng ngay này rất cần thiết để giáo xứ có tiền mặt trong tay hầu có thể bắt đầu khởi công xây dựng.