Nếu không quyên góp đủ thì sao?

Nếu không quyên góp đủ thì sao? Giáo phận có cho mượn không? Mà nếu mượn được thì vướng vào nợ nần rồi làm sao trả?

Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cho cuộc vận động gây quỹ Xây Dựng Thánh Đường chính là cầu nguyện, tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa Quan Phòng. Có nhiều dấu hiện cho thấy đây là con đường Chúa Thánh Thần soi dẫn cộng đoàn chúng ta đi. Chính Đức Cha đã đến thăm giáo xứ nhiều lần và bày tỏ rằng đây là cơ hội để xây Nhà Thờ cho người Việt Nam, mang tên Việt Nam. Chúng ta tin tưởng và cầu nguyện, đồng thời tự giúp mình, tự lực cánh sinh trước, rồi Chúa giúp sức sẽ thành công. Có Đức Cha khích lệ và Giáo Phận nâng đỡ, nhưng chúng ta không đặt trọng tâm vào sự tài trợ từ giáo phận (dù là “cho không” hay “cho vay”).


Mặt khác, Giáo phận giúp đỡ chúng ta bằng nhiều cách và đồng hành với Giáo xứ chúng ta trong dự án lớn lao này. Giáo phận giới thiệu chuyên viên gây quỹ, kiến trúc, lượng giá, xây dựng,… và giúp giáo xứ tuyển chọn, cộng tác với họ, để bảo đảm phẩm chất và hiệu quả công việc. Văn phòng Quản Lý Nhà Chúa của Giáo phận đảm nhận vấn đề sổ sách kế toán và thâu ngân cho cuộc vận động, để bảo đảm sự minh bạch rõ ràng của từng khoản và toàn bộ những dâng cúng của mọi người cho việc xây dựng Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Mọi khoản đóng góp đều được ghi nhận, biên nhận và được ký thác vào tài khoản dành riêng cho mục đích “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa”.