Ba mươi chín triệu -- Một con số quá lớn! Làm sao giáo xứ chúng ta có được số tiền lớn này?

Ba mươi chín triệu -- Một con số quá lớn! Làm sao giáo xứ chúng ta có được số tiền lớn này? Trước đây ít năm, với cuộc vận động “Đâm Rễ Trong Đức Tin” rộng lớn, Đức Cha quyên góp 100 triệu trong toàn cả Giáo Phận, phần đóng góp của giáo xứ Việt Nam chỉ có vài triệu. Bây giờ chúng ta nói đến bốn chục triệu, chỉ trong phạm vi giáo xứ chúng ta, có phải là chuyện thực tế có thể đạt được không?

Với chi phí xây dựng lên đến gần 40 triệu mỹ kim, quả thực đây là một dự án lớn, một thách đố không nhỏ về phương diện tài chánh cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Chắc chắn cuộc vận động gây quỹ sẽ không dễ dàng và nhẹ nhàng cho chúng ta như cuộc vận động “Đâm Rễ Trong Đức Tin” của Đức Cha, hay việc quyên góp thông thường để giúp đỡ người khác. Đây là việc “xây nhà của ta”. Đó là con đường hẹp, gai góc và trắc trở mà chúng ta đồng lòng chọn để cùng đi qua. Nó đòi hỏi mỗi người chúng ta thực sự hy sinh đóng góp; đóng góp đến nhói đau; đóng góp như một lần hy sinh lớn trong cả cuộc đời, hầu để lại cho con cháu.


Chúng ta không còn chọn lựa nào khác. Thực tế là chúng ta đang homeless “vô gia cư”, không có nơi thờ phượng. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta xây dựng lại Nhà Thờ. Chúng ta hãy hợp lòng, hợp ý, hợp tác với nhau để gây quỹ và thực hiện dự án xây cất Thánh Đường mới cho Giáo Xứ Việt Nam.