Nhà Thờ Giáo Xứ Việt Nam có cần phải tọa lạc tại ngay địa điểm Nhà Thờ St. Patrick cũ hiện nay không?

Nhưng Nhà Thờ Giáo Xứ Việt Nam có cần phải tọa lạc tại ngay địa điểm Nhà Thờ St. Patrick cũ hiện nay không? Tại sao không tìm một địa điểm tốt đẹp hơn để xây Nhà Thờ mới? Hoặc là tìm một Nhà Thờ đã có sẵn mà mua? Như nhà thờ Our Lady of Refuge đó, vừa rẻ vừa tiện biết bao!

Nghiên cứu những phương án khác nhau để chọn cách thích hợp nhất, khả thi và đáp ứng được nhu cầu, là việc thuộc về lãnh vực chuyên môn. Trong trường hợp của giáo xứ chúng ta, có bốn phương án đã được lượng định:


a - Sửa lại Nhà Thờ cũ đã bị hư hại nặng
b - Xây Nhà Thờ mới tại địa điểm hiện tại
c - Xây Nhà Thờ mới tại một địa điểm mới
d - Mua lại Nhà Thờ đã có sẵn tại một địa điểm khác

Có rất nhiều khía cạnh để chúng ta cân nhắc: kinh phí, tiện nghi, giao thông, luật lệ thành phố, v.v… Trong phạm vi bài giải đáp thắc mắc này, chúng ta không thể liệt kê hết những ưu điểm, khuyết điểm của từng phương án, nhưng xin nêu lên một vài điểm đáng lưu ý. Sửa lại Nhà Thờ đã hư hại quá nặng, vừa tốn phi rất cao, lại chẳng đáp ứng được nhu cầu; vẫn với khu đậu xe chật hẹp, nhà thờ thiếu chỗ cho người dự Lễ, thiếu phòng hội họp, học hỏi và sinh hoạt. Mua một Nhà Thờ có sẵn cũng chẳng thể đáp ứng được nhu cầu của giáo xứ; ở San Jose đâu có sẵn một “Nhà Thờ Kiếng” rộng lớn cho chúng ta mua! Xây Nhà Thờ tại một địa điểm mới thì kinh phí lại càng cao hơn rất nhiều, chưa kể đến những nhiêu khê liên hệ đến vấn đề tìm kiếm, chọn lựa và tạo mãi một nơi thích hợp.

Cuối cùng, dựa trên dữ kiện đã thu thập được, lựa chọn việc xây dựng nhà thờ Đức Mẹ La Vang ngay tại địa điểm nhà thờ St. Patrick đã bị trận hỏa hoạn thiêu hủy là lựa chọn thích hợp nhất. Với phương án này, chúng ta có được địa điểm thuận lợi, ngôi Thánh Đường tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố San Jose -- nơi qui tụ rất đông giáo dân người Việt Nam. Đồng thời, chính quyền địa phương và giáo phận cũng đều đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích cho dự án xây dựng của chúng ta. Như vậy, hai yếu tố “Thiên Thời, Địa Lợi” đã có, chúng ta hãy cùng nhau vun trồng yếu tố thứ ba là “Nhân Hòa”. Đó chính là sự đồng lòng hiệp nhất với nhau để thực hiện dự án ước mơ. Giáo xứ tha thiết kêu gọi sự ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến của giáo dân trong suốt tiến trình xây dựng. Đó là điều hết sức cần thiết để công trình đạt được kết quả mỹ mãn.