Liệu còn có một cộng đoàn đông đảo, tích cực sống đức tin theo văn hóa Việt tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang?

Chúng ta ước mong để lại di sản tinh thần cho con cháu. Nhưng liệu giới trẻ còn quan tâm đến việc thờ phượng và quy tụ về Nhà Thờ Việt Nam không? Lớp người già sẽ ra đi theo quy luật đất trời. Ba, bốn, năm chục năm sau, liệu còn có một cộng đoàn đông đảo, tích cực sống đức tin theo văn hóa Việt tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, hay nơi đó sẽ trở thành như một Nhà Thờ “Năm Dấu Đanh” của người Bồ Đào Nha ở San Jose, chỉ còn một nhóm người thiểu số lưa thưa?

Tiếng Việt, văn hóa Việt cần phải được duy trì ngàn đời qua các thế hệ. Đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, dù cuộc sống có đưa ta đến đâu. Chúng ta hãy nhìn gương dân tộc Do Thái, trải qua mấy ngàn năm lưu đầy thất tán, đi đến đâu cũng xây dựng những kiến trúc hội đường và giữ mãi truyền thống bản sắc dân tộc và đạo giáo mình. Chúng ta hãy nhìn cộng đoàn người di dân Trung Hoa, trải qua nhiều thế hệ tại Mỹ, họ vẫn có chùa chiền quy tụ thiện nam tín nữ và sinh hoạt theo sắc thái Á Đông.


Gần hơn nữa, chúng ta thấy gương của các cộng đoàn người Việt Công Giáo tại các nơi. Hầu như tiểu bang nào ở Mỹ cũng có nhà thờ Việt Nam. Vùng Sacramento dù ít người hơn chúng ta cũng đã xây được cơ sở Nhà Thờ rộng rãi khang trang; sinh hoạt thật là sầm uất vui tươi. San Jose là nơi quy tụ Người Việt đông đảo vào hàng nhất nhì trên toàn thế giới. Nơi đất lành chim đậu này hiện vẫn thu hút ngày càng thêm đông người Việt di dân từ Việt Nam và các nơi khác đến. Số giáo dân Công Giáo Việt Nam San Jose chúng ta vẫn ngày càng tăng thêm. Giới trẻ con cháu chúng ta cần có và mong muốn có môi trường để duy trì Đức Tin theo truyền thống cha ông để lại. Nhà thờ Đức Mẹ La Vang chắc chắn sẽ là ngôi Nhà Mẹ, nơi giáo dân Việt Nam vùng San Jose quy tụ, thờ phượng Thiên Chúa và sinh họat cộng đoàn, ngày nay và mãi về sau qua nhiều thế hệ.