Tại sao phải xây dựng Nhà Thờ và Giáo Xứ Việt Nam?

Đành rằng ngôi Thánh Đường Việt Nam là niềm mơ ước từ lâu, và nay chúng ta có cơ hội để xây dựng, nhưng việc đó có thật sự cần thiết không? Là người Công Giáo, tôi có thể đi Lễ tại bất cứ nhà thờ nào. St. Patrick không còn nhà thờ thì tôi đi giáo xứ khác. Tại sao phải xây dựng Nhà Thờ và Giáo Xứ Việt Nam?

Nhìn vào nhu cầu hiện tại ngay lúc này, cũng như hướng về tương lai nhiều năm sau cho thế hệ con cháu, chúng ta đều thấy việc xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Việt Nam là khẩn thiết và chính đáng. Giáo xứ Việt Nam hiện thời quy tụ khoảng gần 4,000 gia đình với trên 13,000 giáo dân. Mỗi cuối tuần khoảng 8,000 tín hữu tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật (mà hiện phải cử hành tại các địa điểm tạm mượn). Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ gồm 2,400 em học sinh và hơn 200 thầy cô giáo lý viên sinh họat hàng tuần; hàng năm có khoảng 300 em Thêm Sức, và 400 em Xưng Tội Rước Lễ lần đầu. Giáo xứ có trên 40 hội đoàn, ban ngành và đoàn thể công giáo tiến hành, như hội Các Bà Mẹ Công Giáo, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Trưởng Lão, đoàn Thanh Niên, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo, các Ban Phụng Vụ, các Ca Đoàn, v.v... Tất cả đều cần có nơi xứng hợp để hội họp, học tập, tĩnh tâm...

Thánh Đường Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, khi hoàn thành, sẽ là nơi quy tụ để thờ phượng và sinh hoạt trong bầu khí yêu thương. Các em thiếu nhi có nơi chốn an toàn để học tập. Các cụ lão thành có chỗ ngồi ấm cúng để hàn huyên tâm sự. Toàn thể giáo dân trong giáo xứ có nơi khang trang, rộng mát, an toàn để đọc kinh, lần chuỗi, chầu Thánh Thể hay thinh lặng cầu nguyện.

Thánh Đường Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang còn là di sản quý báu truyền lại cho thế hệ tương lai, để tiếp nối tinh thần, giá trị và truyền thống văn hóa Việt Nam: sống đức tin chứng nhân, gắn bó đời sống gia đình, giữ đạo hiếu với tiền nhân, yêu mến tiếng Việt và sống đùm bọc lẫn nhau theo tinh thần “chị ngã em nâng.”

Thánh Đường Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang được xây dựng cho mọi người Công Giáo Việt Nam tại giáo phận San Jose. Dù quý vị đang sinh hoạt tại một cộng đoàn ngoài giáo xứ St. Patrick, hoặc ghi danh thuộc về một giáo xứ Mỹ địa phương, tất cả chúng ta vẫn là người Việt Nam. Giáo Xứ Việt Nam, Mẹ La Vang là mẹ của tất cả chúng ta.

Nhu cầu khẩn thiết. Tương lai thúc bách. Chúng ta có thể dửng dưng được sao? Hãy nhập cuộc để cùng nhau xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Việt Nam, Đức Mẹ La Vang, San Jose.