Nghi Thức Ký Kết Hợp Đồng Xây Dựng Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Vào lúc 2:00 trưa Chúa Nhật Phục Sinh 04/20/2014, tại khuôn viên Giáo Xứ, đã có nghi thức ký kết giao kèo kiến trúc giữa Giáo Xứ và Công ty SIM do chính Đức Giám Mục Patrick McGrath và Đức Ông Tổng Quản Francis V. Celia đại diện cho Giáo Phận chủ trì với Anh Chị Em giáo dân trong Giáo Xứ chúng ta.