Khóa Huấn Luyện Thầy Cô : Phần 1

COURSE OF STUDY FOR CATECHIST CERTIFICATION

FAITH beyond 2000, part 1

Chương trình huấn luyện Giảng Viên Giáo Lý năm 2012 - phần 1

Giáo xứ St. Patrick – Giáo phận San Jose

 

 

Date-Ngày

Time-Giờ

Topic-Đề Tài

Place-Nơi

Speaker-

Người hướng dẫn

Thứ Năm

Feb 23, 12

7:00PM–8:30

8:45 – 10:00

Mary

The Saints

Hội trường (gym)

Fr. Anthony Phúc (dòng Chúa C.Thế)

Thứ Năm

Mar 1st, 12

7:00PM–8:30

8:45 – 10:00

Intro to Scriptures

Hebrew Scripture (Old Testament)

St.Patrick’s facility

Frere An Phong

(dòng La San)

Thứ Năm

Mar 15, 12

7:00PM–8:30

8:45 – 10:00

Sacraments at the Serv. of Comm

The Holy Spirit 

St.Patrick’s facility

Deacon Thọ (BGL)

A. Triệu (BHL)

Thứ Năm

Mar 29, 12

7:00PM–8:30

8:45 – 10:00

Intro to New testament 

Gospels

St.Patrick’s facility

Frere An Phong

(dòng La San)

Thứ Năm

Apr 12, 12

6:45PM– 8:15 

Revelation and Response

Hội trường (gym)

Fr. Ng.Khắc Hy

(dòng Xuân Bích)

Thứ Năm

Apr 12, 12

8:15PM – 10:0

Jesus the Fullness of Revelation

Hội trường (gym)

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

Thứ Sáu

Apr 13, 12

6:45PM– 8:15 

The Church

St.Patrick’s facility

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

Thứ Sáu

Apr 13, 12

8:15 – 10PM

The Christian Creed

St.Patrick’s facility

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

(1)Thứ Bảy

Apr 14, 12

9AM – 12

Morality, Parts 1 and 2

Sẽ thông báo sau

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

(2)Thứ Bảy

Apr 14, 12

1PM – 4PM

Morality for youth and young adults

(Dành riêng cho các em thiếu niên)

Sẽ thông báo sau

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

(3)Thứ Bảy

Apr 14, 12

Sau lễ 7PM – 10PM

Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy) giúp cho giáo dân tham dự ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa cách sốt sáng, cảm nghiệmsâu xa lòng thương xót của Chúa Giêsu

St.Patrick’s church

(Dành cho tất  cả giáo dân)

Fr. Mathêu  Nguyễn Khắc Hy

Thứ Năm

Apr 19, 12

7:00PM–9:00

Safe Environment Training

St.Patrick’s facility

Enrique Flores

Diocese of SJ

Thứ Năm

May 3, 12

7:00PM–8:30

8:45 – 10:00

Prayer and Spirituality

St.Patrick’s facility

Fr. Ngô Chí

(dòng Tên)

 

(1) Các thầy cô có lớp sáng Thứ Bảy có thể tham dự bằng cách tìm người coi lớp thế hoặc nghe lại qua recorded media

 

(2) Phần trình bày này chỉ dành cho các em trong hạn tuổi trung và đại học (15-25) để các em có thể tự nhiên và tự do đặt những câu hỏi không dễ nói ra khi có phụ huynh, thầy cô, hoặc người lớn có mặt.

 

(3) Cuối tuần này cũng là cuối tuần Lòng Chúa Thương Xót Chúa.  Đề tài này được đặt ra để giúp giáo dân cảm nghiệm sâu xa lòng Chúa xót thương con người qua khổ nạn và sự chét của Ngài. (Đây không phải là một đề tài trong chương trình huấn luyện giảng viên giáo lý)