Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 8 Năm 2016

Ngày 7 Tháng 8 Năm 2016

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Người giáo dân Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ qua luôn thể hiện việc sùng kính Đức Mẹ một

cách đặc biệt; hình ảnh Đức Mẹ hiện diện từ trong gia đình đến nhà thờ, ngay cả những người ngoại

đạo cũng đã nhờ ơn Đức Mẹ ban mà đã trở nên người Công Giáo. Giáo hội vì thế cũng đặc biệt dùng

tháng 5 và tháng 10 để kính Đức Mẹ không kể những ngày kính trọng thể khác như ngày kính Đức

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ vô nhiễm tội, Đức Mẹ lên trời...

Việc sùng kính Đức Mẹ nơi mỗi cá nhân giáo dân là niềm tin sâu sắc về Đức Mẹ - nguồn an ủi và

chở che vô biên. Giáo hữu thường tìm đến Đức Mẹ không chỉ những lúc sinh sống bình thường, mà

đặc biệt được thể hiện trong những lúc gặp vất vả, khó khăn, nguy khốn… Càng gặp vất vả, khó

khăn, nguy khốn bao nhiêu thì niềm cậy trông vững vàng vào Đức Mẹ càng cao bấy nhiêu. Trong

kinh Hãy Nhớ mà giáo dân thường đọc cũng thể hiện điều ấy. "Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là

Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa

cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời …”

Như chúng ta đã học về giáo lý căn bản, Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ là người phụ nữ góp

phần trong công cuộc cứu chuộc nhân loại- người cưu mang Đấng Cứu Thế. Người được thiên thần

Gabiel chúc mừng: " Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa

các người phụ nữ". ( Luca 1:26) Đúng vậy, Mẹ Maria là người phụ nữ được Thiên Chúa tuyển chọn

trong các người phụ nữ và Thiên Chúa đã ban đặc ân cho chỉ một mình Đức Mẹ được diễm phúc

Đồng Trinh và được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của loài người

chúng ta. Một người Mẹ đầy thương yêu hơn tất cả người Mẹ thế gian. Ngày mỗi ngày chúng ta đều

chạy đến cầu khẩn, nài xin Đức Mẹ cầu bầu, ban ơn thì trong ngày Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời

chúng ta nên tham dự đông đủ, sốt sắng để bày tỏ tấm lòng yêu mến của một người con đối với

người Mẹ đã luôn giúp đỡ, ủi an khi chúng ta gặp sóng gió, đau khổ trong cuộc sống.

Năm nay, ngày kính Đức Mẹ hồn xác về trời vào ngày Thứ Hai- 15 tháng 8, nên GX đã có chương

trình giờ lễ các nơi để quý ông bà tiện sắp xếp tham dự cho đông đủ. Việc hy sinh để đến tham dự

mừng kính Đức Mẹ hồn xác về trời là việc thể hiện lòng yêu mến và cảm tạ những ơn mà Đức Mẹ

đã ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong công trình xây dựng ngôi Thánh Đường Đức Mẹ La

Vang.

Tôi rất mong quý ông bà anh chị em sẽ đến tham dự đông đủ trong các giờ lễ của GX và xin Đức Mẹ

luôn phù trợ, chở che mọi người chúng ta luôn mãi.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phê-rô Huỳnh Lợi