Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 6 Năm 2011

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Khi nói đến hôn nhân gia đình, chúng ta cần trở lại nguồn gốc của hôn nhân chính là Thiên Chúa.

Trong sách Sáng Thế có ghi rằng ngày Thứ Sáu, sau khi đã tạo dựng nên trời đất, cây cối và muôn loài muôn

vật, Thiên Chúa phán:"Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá

biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo

thành con người giống hình ảnh mình. Thiên Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo

thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy

mặt đất, và thống trị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất” (St 1,26-

28).

 Ngoài ra Sách Sáng Thế còn nói rõ ràng, cụ thể hơn về việc kết hiệp vợ chồng: “Thiên Chúa lấy bùn đất nắn

thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở

một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ

say, và khi ông đang ngủ, Ngài lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương

sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ xương bởi xương

tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ

lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. (St 2,7.18.21-24

 

Như vậy hôn nhân đã có ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo, và Ngài không dựng nên con người cô độc, mà

đã dựng nên con người có nam, có nữ và tác hợp nên vợ chồng để cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh

sản.

 

Có thể nói nền tảng của Hôn Nhân Gia Đình là TÌNH YÊU, và mục đích của Hôn Nhân Gia Đình cũng là

TÌNH YÊU- Vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu thương con cái, con cái yêu thương và kính trọng cha

mẹ, anh em yêu thương nhau. Trong cuộc đời 33 năm của Chúa Giêsu thì hết 30 năm Người đã sống trong gia

đình- nghĩa là đối với Thiên Chúa gia đình rất quan trọng.

 

Tuy nhiên, trong thực tế hiện tại, không phải tất cả các gia đình đều hạnh phúc và như ý. Bởi lẽ có nhiều lý do

mà không gia đình nào giống nhau cả. Chúng ta hãy đọc lại thư thứ nhất của Thánh Gioan có viết rằng:

"Thiên Chúa là Tình Yêu: ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy

(1 Ga 4, 16) Như thế nếu Gia Đình có sự hiện diện của Thiên Chúa thì gia đinh đó có Tình Yêu và hoa trai

của Tình Yêu là Hạnh Phúc.

 

Gia đình là nền tảng của giáo hội, nên Đức Thánh Cha cũng rất đặc biệt quan tâm đến đời sống gia đình, nhất

là trong xã hội hiện tại có quá nhiều khó khăn trong đời sống gia đình của người Kitô Hữu, Ngài đã đặc biệt

mở ra một Năm Thánh ngoại lệ- Năm Thánh Gia Đình- để xin Thiên Chúa Tình Yêu đến và thánh hoá các gia

đình nhất là những gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách giữa vợ-chồng, giữa cha mẹ và con cái. Giáo

xứ chúng ta nói riêng cũng có Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, và mỗi năm đều có những

khoá tĩnh tâm nhằm giúp các anh chị thăng tiến trong đời sống gia đình. Tôi cũng xin mời gọi các cặp vợ

chồng, dù mới hay cũ, dù hạnh phúc hay đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình, hãy cho mình cơ hội để

cùng đến tham dự khoá tĩnh tâm ngày 25-27 tháng 6. Trong khoá tĩnh tâm 3 ngày này, ít nhiều gì cũng sẽ học

hỏi được những điều bổ ích cho đời sống gia đình. Hãy mở cửa đón Thiên Chúa Tình Yêu để gia đình được

trổ sinh hoa trái Hạnh Phúc.

 

Thân ái trong Chúa Kitô,

 LM Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

GX Đức Mẹ La Vang