Văn Phòng Giáo Xứ

Hướng dẫn đức tin. Giáo dân cần đến sự hướng dẫn từ các linh mục về đời sống tâm linh, cũng như tinh thần qua những nhu cầu sau: Tư vấn cho những bổn đạo mới tìm hiểu về Thiên Chúa; cho những đôi lứa chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân; chương trình cho Tang lễ; lịch trình Rửa Tội cho trẻ em

Là nơi trọng tâm của hơn 40 hội đoàn, đoàn thể trong Giáo Xứ, qua sự kết hợp và hướng dẫn của các Linh mục, những buổi hội họp, công việc hoạt động của từng hội đoàn, đoàn thể sẽ tiến triển ngày một thăng tiến hơn, mạnh mẽ hơn trong các công việc mục vụ được giao phó.Chi phí ước tính 4 triệu USD