Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Chỗ ngồi. Thánh Đường Đức Mẹ La Vang sẽ có 1,200 chỗ ngồi so với 875 chỗ ngồi trước khi ngôi Thánh Đường bị thiêu hủy, hầu thích hợp với số giáo dân ngày một gia tăng. Với những Thánh Lễ lớn hay những Thánh Lễ kỷ niệm đặc biệt của Giáo Xứ, số giáo dân tham dự lên đến hơn 1,000 người, thì việc thiếu hụt chỗ ngồi cho giáo dân không còn phải là điều lo ngại.

Kiến trúc. Kiến trúc của Ngôi Thánh Đường sẽ được xây dựng với kiến trúc mới về nội thất và ngoại thất, nhưng vẫn mang đậm tính dân tộc.

Giáo dân. Giáo dân sẽ có cơ hội đưa ra những chọn lựa hoặc đóng góp ý kiến, hầu giúp cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam chúng ta tại San Jose có một Ngôi Thánh Đường hợp với lòng ao ước của giáo dân.Chi phí ước tình 14,4 triệu USD