Nguyện Đường St. Patrick

Mở cửa 16 tiếng mỗi ngày. Từ 5:30 sáng tới 9:30 tối mỗi ngày. Nguyện đường St. Patrick sẽ được thiết kế liền sát với nhà thờ, và có được 200 chỗ ngồi so với trước đây chỉ có 75 chỗ ngồi.

Nhà nguyện. Sẽ là nơi dành cho hơn 40 hội đoàn trong Giáo Xứ tổ chức những giờ Chầu Thánh Thể, những buổi tĩnh tâm và cầu nguyện. Ngoài ra, nhà nguyện cũng là nơi tổ chức những Thánh lễ Hôn Phối nhỏ, nghi thức Tang Lễ hay nghi thức Rửa Tội.

Cầu nguyện. Với không gian ấm cúng, trang nghiêm và tĩnh lặng, giáo dân đến với Chúa mỗi khi tâm hồn ước ao, để dâng lên Ngài những tâm tư, nỗi niềm trong cuộc sống. Dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện cho Quê Hương, cho Giáo Xứ và cho gia đình.Chi phí ước tính 2,8 triệu USD