Ngược Dòng Lịch Sử

1872. Giáo Xứ St. Patrick được thành lập và là một trong hai giáo xứ đầu tiên tại thành phố San Jose.

1960. Trong thập niên này, để phù hợp với số giáo dân càng đông đúc, ngôi nhà thờ mới đã được xây lên, để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ đã hư hại nặng sau nhiều năm, và được tọa lạc tại góc đường Số 8 và đường Santa Clara.1981. Nhà thờ St Patrick trở thành Nhà Thờ Chánh Tòa của Giáo Phận San Jose dưới sự cai quản của Đức Giám Mục Pierre DuMaine.

1987. Giáo Phận đã di chuyển nhà thờ chính tòa về nhà thờ Thánh Giuse, và Giáo Xứ St. Patrick được đổi tên thành Giáo Xứ St. Patrick Proto-Cathedral.

1999. Đức Giám Mục Giáo phận San Jose chấp thuận đổi Giáo Xứ St. Patrick trở thành Giáo Xứ Thể Nhân với danh hiệu “Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick” cho người Công giáo Việt Nam tại địa phận San Jose trông coi. Đồng thời, Giáo Xứ vẫn tiếp tục phục vụ các sinh hoạt mục vụ cho các sắc dân xử dụng ngôn ngữ Mễ Tây Cơ và Anh ngữ.2012. Một biến cố không may xảy đến với Giáo Xứ St. Patrick. Đó là trận hỏa hoạn vào ngày 30 tháng 8. Ngọn lửa đã thiêu hủy gần như toàn bộ cấu trúc bên trong ngôi Thánh Đường.

April 28, 2013. Đức Giám Mục Patrick J McGrath ban sắc lệnh đổi tên giáo xứ thành “Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang” (Our Lady of La Vang Parish). Đồng thời, Ngài cho phép Giáo Xứ chính thức tiến hành chương trình gây quỹ để xây dựng cơ sở và Thánh Đường Đức Mẹ La Vang với cuộc vận động “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa”.