Hội Trưởng Lão

Tham chiếu:

1.Văn kiện thành lập và Nội quy của Hội Trưởng Lão Giáo xứ Việt Nam St. Patrick ban hàng ngày 19-3-1986.
2. Nội quy và Điều lệ của Hội Trưởng Lão Giáo xứ Việt Nam St. Patrick ban hàng ngày 19-3-1991.
3. Nội quy Tu chính của Hội Trưởng Lão Giáo xứ Việt Nam St. Patrick năm 2011.

I-  Đại cương về Hội Trưởng Lão: 

Do hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1975, người Việt Nam ồ ạt di tản ra nước ngoài, đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi tín ngưỡng, tôn giáo.  Họ định cư ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều nhất là Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, người Việt Nam quy tụ sinh sống rất đông ở Tiểu Bang California,  phần nào vì khí hậu Cali ôn hoà giống Việt Nam.

Theo thống kê của Giáo Phận San Jose năm 1986, số giáo dân Việt Nam ghi danh gia nhập Giáo phận lên tới mười ngàn (10,000) người; riêng Giáo xứ Việt Nam đã xấp xỉ tám ngàn (8,000) nhân danh. Cảnh an cư lạc nghiệp diễn tiến mỗi ngày thêm tốt đẹp, đã thúc đẩy các vị lãnh đạo tinh thần nghĩ tới việc phát triển và duy trì lòng đạo của giáo dân, trong đó các vị cao niên đã được quan tâm thích đáng. Chính vì vậy Cha Chính xứ Giáo xứ Việt Nam St. Patrick Proto Cathedral Phaolô Lưu Đình Dương đã sáng lập nên HỘI TRƯỞNG LÃO cho Giáo xứ Việt Nam tại San Jose trong ngày Lễ kính Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 năm 1986. Bởi vậy Hội đã nhận Thánh GIUSE làm Quan Thày.

Hội Trưởng Lão được đặt trực thuộc Giáo Xứ về mọi phương diện, tương đương như một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo hội.

Về sau, vì nhu cầu cần thiết, Giáo xứ Việt Nam đã trao phó cho Hội Trưởng Lão phụ trách, giám sát, hướng dẫn hoạt động trực tiếp cho hai Hội đoàn của Giáo xứ là “Ca Đoàn Thánh Gia” và Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi”.

II- Mục đích của Hội Trưởng Lão: 

1-     Giúp nhau sống thánh thiện đạo đức và giữ vững đức tin.

2-     Duy trì, phát huy và truyền lại cho thế hệ tương lai các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

3-     Nâng đỡ tinh thần lẫn nhau trong lúc tuổi già bằng cách tương thân tương trợ.

4-     Noi gương và nương tựa nơi Quan Thày Thánh Cả Giuse; Hội mừng kính trọng thể Lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 hàng năm, tổ chức tĩnh tâm trước ngày lễ.

III- Tổ chức, Nhiệm vụ, Sinh hoạt của Hội Trưởng Lão:

1- Tổ chức điều hành:  

a-      Ban Điều Hành Trung ương:  gồm có Hội Trưởng, hai Hội Phó, thành viên Thư ký, Thủ quỹ và bộ phận hoạt động Tông đồ Bác ái. Chức Hội Trưởng do toàn thể hội viên bầu cử, các thành viên khác trong Ban Điều Hành do Hội Trưởng tuyển chọn. Nhiệm kỳ của Hội Trưởng là hai (2) năm, và được tái bầu một (1) nhiệm kỳ.

b-     Tổ chức hội viên:  Hội Trưởng Lão hiện có hai trăm (200) hội viên chính thức; đa số thuộc thành phần cao niên (trên 60 tuổi) được biên chế thành nhiều tổ, mỗi tổ trên dưới mười hội viên, do một tổ trưởng được chỉ định để điều hành hoạt động của tổ.

c-      Quy chế của Hội Trưởng Lão: Hội Trưởng Lão tương đương như một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo hội, và trong tinh thần tông đồ bác ái, Hội có lòng mong muốn phục vụ những người cao niên, tuổi từ 55 trở lên. Hội mời gọi quý vị cao niên gia nhập Hội Trưởng Lão để cùng có cơ hội chia sẻ vui buồn và nâng đỡ nhau trong tuổi già; chỉ cần điền một “Đơn xin gia nhập Hội Trưởng Lão” và cam kết tuân theo Nội Quy của Hội.

2-  Nhiệm vụ và Sinh hoạt của Hội Trưởng Lão:

Nhiệm vụ và Sinh hoạt của Hội Trưởng Lão là triển khai và thực thi tích cực Mục Đích của Hội, đồng thời thi hành công tác do Giáo xứ giao phó.

Đa số hội viên Hội Trưởng Lão là những người cao niên, nên các sinh hoạt của Hội được tổ chức hàng ngày, hàng tháng và hàng năm cũng phải phù hợp với những người cao tuổi, diễn ra như sau:

a-     Toàn thể hội viên phải tham dự tích cực vào buổi hội hàng tháng, thường vào ngày thứ bảy đầu tháng. Chương trình sinh hoạt hàng tháng này có các chuyên mục: tham dự Thánh Lễ do Cha Linh hướng chủ sự, giờ kinh nguyện Đức Mẹ và Thánh Giuse, sinh hoạt hội thảo chung về hoạt động và thực thi công tác tông đồ bác ái của Hội trong tháng, cũng như dự trù cho công tác cho tháng kế cận.

b-    Điều hành cắt cử hội viên phục vụ trọn vẹn hai Thánh Lễ Cầu Hồn do Giáo xứ tổ chức hàng năm trong Tháng Các Linh Hồn: một tại nghĩa trang Gate of Heavan, một tại nghĩa trang Calvario. Cần có đủ nhân viên phục vụ: xướng kinh trước giờ lễ, các Thừa Tác viên Mình Máu Thánh Chúa, Thừa Tác viên Lời Chúa, người đọc Lời Nguyện Giáo Dân, người xin tiền, và Ca đoàn phụ trách thánh nhạc.

c-     Cắt cử nhân viên phục vụ các Thánh lễ an táng tại thánh đường Giáo xứ, như trang hoàng bàn thờ và phụ giúp lễ.

d-    Cắt cử nhân viên hướng dẫn và một số hội viên phối hợp với các đoàn thể khác của Giáo xứ, để thực hiện Giờ Canh Thức cầu nguyện cho tín hữu qua đời của Giáo xứ, đặt tại các nhà quàng ở San Jose và khu vực lân cận.

e-     Ban Điều Hành và từng hội viên được khích lệ đi thăm viếng lẫn nhau để duy trì và nâng cao tinh thần sống đạo, nhất là sự thăm viếng các hội viên ốm đau, bệnh tật và lâm cảnh thiên tai.

f-      Công tác thăm viếng gồm có thăm hỏi, an ủi, cầu nguyện và trao   Mình Thánh Chúa, nếu cần. Hiện Hội Trưởng Lão đã thành lập được nhiều Tổ để làm công tác tông đồ bác ái này. Ưu tiên dành cho các hội viên ốm nặng đang được điều trị tại bệnh viện hay tại các viện dưỡng lão, những hội viên yếu liệt, đi lại khó khăn được dưỡng bệnh tại gia, đối với những hội viên già yếu thường không đi nhà thờ được, thì Hội thăm viếng và có thể trao Mình Thánh Chúa v.v…

g-     Khi hội viên chính thức của Hội Trưởng Lão qua đời: Hội sẽ thực thi các tác vụ: a) Tham dự nghi thức phát tang; b) Xin một Thánh lễ tại Thánh đường Giáo xứ sau đó, có đông đủ hội viên tham dự, có cờ hiệu Hội Trưởng Lão; c) Ban Điều Hành và một số hội viên dâng giờ kinh nguyện cho người quá cố tại nhà quàng, có cờ hiệu Hội Trưởng Lão; d) Ban Điều Hành và một số hội viên thăm dự Thánh lễ an táng, có cờ hiệu Hội Trưởng Lão, tiễn đưa linh cữu đến nghĩa trang; e) Giúp đỡ và an ủi tang gia tùy theo hoàn cảnh gia đình.

h-    Khi Ân nhân qua đời: Hội cũng thực thi các tác vụ như đối với hội viên chính thức qua đời. [Đối với Ân nhân không có cờ hiệu Hội Trưởng Lão].

IV-       Tổ chức, Nhiệm vụ, Sinh hoạt của Ca Đoàn Thánh Gia và Hội Mân Côi Đức Mẹ:

Như đã trình bày ở phần trên, ngoài việc quản lý cơ chế riêng của Hội Trưởng Lão, Giáo xứ Việt Nam còn trao cho Hội Trưởng Lão trọng trách quản lý, giám sát và hướng dẫn hoạt động của hai hội đoàn: “Ca Đoàn Thánh Gia” và “Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi”.

1-  Ca Đoàn Thánh Gia:

a-     Thành lập:

Ca Đoàn Thánh Gia được thành lập vào ngày 19-3-1995.

Ca Đoàn được điều hành bởi một Ban Chấp Hành gồm có: Đoàn Trưởng, hai Ca Trưởng, Thư Ký và Thủ Quỹ; 41 ca viên.

b-  Nhiệm vụ và sinh hoạt: 

-         Ca đoàn Thánh Gia có trách nhiệm phục vụ thánh nhạc, thánh ca cho các ngày lễ an táng tín hữu của Giáo xứ qua đời.

-         Ngoài trách vụ phục vụ các thánh lễ an táng, bất thường, Giáo xứ chỉ định Ca Đoàn Thánh Gia hát lễ thánh lễ cuối tuần khi thiếu ca đoàn chính thức, hoặc các thánh lễ ngoại lệ khác.

2-  Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi: 

Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi mới được thành lập và Giáo xứ giao cho Hội Trưởng Lão chịu trách nhiệm tổ chức điều hành Hội.

       a-  Tổ chức và nhân số:

-  Hội chính thức được thành lập và hoạt động từ ngày 8-8-2007.

-  Nhân số hội viên tính đến ngày 15-6-2011 là 367 hội viên.

       b-  Điều hành:

            Điều hành, sinh hoạt Hội Mân Côi rất phổ thông và đơn giản, có một

            Ban Điều Hành rút gọn có một Hội Trưởng, hai Hội Phó và Thư Ký.

            Các thành viên Ban Điều Hành là hội viên của Hội Trưởng Lão được

            cử ra đảm nhận công việc cho Hội Mân Côi.

       c-  Nhiệm vụ:

-         Toàn thể hội viên Hội Đức Mẹ Mân Côi dâng kinh nguyện, Chuỗi Mân Côi lên Thiên Chúa và Đức Mẹ mỗi ngày để cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, Giáo xứ, Giáo hội.

-         Tham dự tích cực và đầy đủ vào ngày lễ kính Thánh Quan

Thày; lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 quanh năm.

-         Cùng với các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành của Giáo xứ,

     tham dự tích cực vào các công tác tông đồ bác ái chung của

     Giáo xứ.

V- Nhận xét và ước mong chung của Hội Trưởng Lão:

a.     Hội Trưởng Lão là một trong các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành của Giáo xứ được thành lập rất sớm khi Giáo xứ Việt Nam được thiết lập. Hội đoàn này với sự tham dự tích cực vào công tác đạo đức, thực thi công tác tông đồ bác ái của hội viên đã nâng cao tinh thần sống đạo cho con cháu, cho thế hệ tương lai.

b.     Đa số hội viên Hội Trưởng Lão là thành phần cao niên, trên 60 tuổi, cư ngụ rải rác trong Thành phố San Jose và các thành phố kế cận, nên việc điều động hội viên tập trung sinh hoạt có phần khó khăn. Tuy nhiên, do lòng đạo đức cao độ của toàn thể hội viên, nên Hội cũng điều hành công tác của Hội cách tốt đẹp, và chu toàn nhiệm vụ hoàn hảo.

c.      Hội Trưởng Lão của Giáo xứ luôn tồn tại trong sự vững mạnh, thăng tiến liên tục là do các Cha Linh hướng đã đặc biệt lưu tâm và nâng đỡ về phương diện tâm linh, tâm lý và thúc đẩy tinh thần sống đạo gương mẫu.

d.     So với các Hội Đoàn khác của Giáo xứ, hoạt động của Hội Trưởng Lão không nổi bật, không hào nhoáng bên ngoài, mà Hội Trưởng Lão chỉ âm thầm, nhẹ nhàng, kiên trung sống đạo trong cách thức phù hợp với tuổi già.

e.      Nguyện vọng chung của Hội Trưởng Lão, là mong ước Hội tồn tại vững mạnh để hội viên có được điểm tựa tập thể hầu duy trì, nuôi dưỡng, củng cố niềm tin Kitô Giáo cho bản thân, và nêu gương sáng cho thế hệ tương lai