Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội các B.M. Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang được thành lập từ năm 1987 do Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh là Cha Linh Hướng đầu Tiên của hội và từ đó qua các Bà Hội Trưởng kế tiếp như sau:

Bổn Mang : Thánh Nữ Monica

Bà Maria Trần Thị Giỏi với chức vụ Hội Trưởng từ năm 1987 tới 1992
Bà Maria Trần Hồng Thuận Từ năm :1992 tới năm 1998
Bà Mattha Ngô Kim Cúc Từ Năm 1998 tới năm 2002
Bà Maria Trương Thị Hồi Từ năm 2002 tới năm 2006
Bà Têrêsa Phan Nguyên Lan từ năm 2006 tới năm 2010
Bà Maria Nguyễn MinhCơ từ năm 2010 tới năm 2014

Bà Têrêsa Phan Nguyên Lan từ năm 2014

 

  • Hội viên hội các Bà Mẹ trong Giáo Xứ hiện có 276 hội viên
  • Gồm có 13 toán

Sinh hoạt hội :

  • Họp mỗi tháng 1 lần, và cầu phép lành vào các ngày Chậ Nhật đầu tháng tại trung tâm công giáo
  • Ngày lễ bổn mạng của Hội mỗi năm vào tháng tám ngày kính thánh nữ Monica.
  • Trong thánh lễ bổn mạng, có rước kiệu Thánh Nữ và có tuyên hứa của những hội viên mới gia nhập Hội.
  • Mỗi năm H5ôi có bán hàng trong ngày tết vào 2 Chủ Nhật trước Tết Nguyên đán để gây quỹ cho giáo xứ và cho Hội.
  • Hoôi phụ trách các buổi tiệc của giáo xứ nếu cần.
  • Thăm viếng nhau khi hội viên đau yếu.
  • Khi hội viên qua đời, Hội sẽ đọc kinh nhà quàn, đất thánh lẽ an táng, xin lễ, hoa phúng điếu.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang . Xin mời gọi quý bà Mẹ trong giáo Xứ tham gia hội thật đông đủ chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho gia đình và cho con cháu chúng ta. Hội rất mong được đón tiếp quý bà.

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt của Hội. :