Giới Trẻ

Ước mong những thao thức đó sã sớm, luôn tìm được những tiếng nói chung, không chỉ trong lớp trẻ Công Giáo hiện nay những là tất cả mọi thành phần Công giáo: Từ Giáo sĩ đến Giáo dân, từ quý cao niên với bề dày kinh nghiệm cho đến các bạn trẻ với nhiệt huyết tràn đầy.

Xin Chúa là Cha toàn năng luôn quan phòng và Mẹ Maria, Mẹ kính yêu của chúng ta, luôn hộ phù cho giới trẻ Việt Nam nói riêng và Giáo Hội Việt Nam nói chung đẻ là rạng danh Chúa ở cuộc đời trần thế này.