THƯ CHA CHÁNH XỨ

Quý Ông Bà, Anh Chị Em thân mến

Hằng năm, Giáo Xứ chúng ta vẫn được nhiều vị chủ chăn từ khắp nơi đến thăm viếng và các ngài luôn cảm kích trước sự hiếu khách của các giáo dân tại địa phương chúng ta.

Đọc tiếp »

SỨ MỆNH

 

 

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

  Thứ Bảy Chúa Nhật
Hội Trường Giáo Xứ
389 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113

4:00 PM (Eng/Viet) 5:30 PM (Việt)

7:30 AM & 9:00 AM & 4:00 PM & 5:30 PM(Việt)
8:30 PM (Eng & Viet)

Trung Tâm Công Giáo
2849 S. White Rd.
San Jose, CA 95148
5:30 PM & 7:00 PM (Viet) 7:30 AM & 9:00 AM (Viet)
Silver Creek High School (Gym)
3434 Silver Creek Rd.
San Jose, CA 95121
  10:00 AM (Việt)
St. Frances Cabrini
15333 Woodard Rd., SJ.
6:45 PM  
Holy Family
4848 Pearl Ave., SJ.
7:30 PM  
St. John the Baptist
279 S. Main St., Milpitas
  4:45 PM
St. Victor
3108 Sierra Rd., SJ.
  7:00 PM
Thánh Lễ Ngày Thường tại Hội Trường Giáo Xứ:
7:30 AM (Thứ 2 - 6); 6:00 PM (Thứ 2 - 6); 8:00 AM (Thứ 7)

Hình Ảnh Mới Nhất


Rửa Tội Tân Tòng năm 2014 tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose
Bí tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và Giáo Hội như các chi thể
 
Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi Của Chương Giáo Lý Và Việt Ngữ Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang_2013
Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi cho các Thầy Cô Thuộc Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Địa Phận San Jose Tiểu bang California năm 2013
 
HÌNH ẢNH LỄ PHỤC SINH NĂM 2013
Hình Ảnh Ngày Lễ Phục Sinh Năm 2013 Tại Giáo Xứ Việt Nam Thánh Phố San Jose, Tiểu Bang California

Videos Mới Nhất

Nghi Thức Ký Kết Hợp Đồng Xây Dựng Thánh Đường Đức Mẹ La Vang
Đức Giám Mục Patrick McGrath và Đức Ông Tổng Quản Francis V. Celia cùng với giáo dân ký kết giao kèo kiến trúc với công ty SIM
Ngày Hội Chợ Y-Tế tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Cơ hội để giúp giáo dân thực thi Lời Chúa dạy là mến Chúa và yêu người
 
Video Cuộc Hỏa Hoạn Ở Nhà Thờ St. Patrick
Cha Chánh xứ Huỳnh Lợi trình bày trước giáo dân về tình trạng của nhà thờ St. Patrick