THƯ CHA CHÁNH XỨ

Quý Ông Bà, Anh Chị Em thân mến,

Qua các tờ thông tin của Giáo Xứ từ suốt nhiều tuần qua, quý Ông Bà, Anh Chị Em đã được cập nhật trọn vẹn các thông tin mới nhất về số quỹ xây dựng mà chúng ta đã quyên góp đuợc suốt gần 11 tháng qua,

Đọc tiếp »

SỨ MỆNH

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

  Thứ Bảy Chúa Nhật
Hội Trường Giáo Xứ
389 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113

4:00 PM (Eng/Viet) 5:30 PM (Việt)

7:30 AM & 9:00 AM & 4:00 PM & 5:30 PM(Việt)
8:30 PM (Eng & Viet)

Trung Tâm Công Giáo
2849 S. White Rd.
San Jose, CA 95148
5:30 PM & 7:00 PM (Viet) 7:30 AM & 9:00 AM (Viet)
Silver Creek High School (Gym)
3434 Silver Creek Rd.
San Jose, CA 95121
  10:00 AM (Việt)
St. Frances Cabrini
15333 Woodard Rd., SJ.
6:45 PM  
Holy Family
4848 Pearl Ave., SJ.
7:30 PM  
St. John the Baptist
279 S. Main St., Milpitas
  4:45 PM
St. Victor
3108 Sierra Rd., SJ.
  7:00 PM
Thánh Lễ Ngày Thường tại Hội Trường Giáo Xứ:
7:30 AM (Thứ 2 - 6); 6:00 PM (Thứ 2 - 6); 8:00 AM (Thứ 7)

Hình Ảnh Mới Nhất


Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi Của Chương Giáo Lý Và Việt Ngữ Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang_2013
Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi cho các Thầy Cô Thuộc Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Địa Phận San Jose Tiểu bang California năm 2013
 
HÌNH ẢNH LỄ PHỤC SINH NĂM 2013
Hình Ảnh Ngày Lễ Phục Sinh Năm 2013 Tại Giáo Xứ Việt Nam Thánh Phố San Jose, Tiểu Bang California
 
Lễ Giao Thừa Năm Quý Tỵ 2013
Hình ảnh Thánh Lễ Đêm Giao Thừa Năm Quý Tỵ 2013 của GX Việt Nam Tại Hội Trường YB

Videos Mới Nhất

Ngày Hội Chợ Y-Tế tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Cơ hội để giúp giáo dân thực thi Lời Chúa dạy là mến Chúa và yêu người
 
Video Cuộc Hỏa Hoạn Ở Nhà Thờ St. Patrick
Cha Chánh xứ Huỳnh Lợi trình bày trước giáo dân về tình trạng của nhà thờ St. Patrick
 
Chúc Xuân TMTV - Perform by Hiệp Sĩ TMT
Các em TNTT Tôma Thiện chúc tết đến mọi người.