THƯ CHA CHÁNH XỨ

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mế,

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2015 - Mùng Một Tết Ất Mùi, giáo xứ chúng ta đã xum họp

cùng với Đức Cha Phụ Tá Thomas Daly tại hội trường trung học Silver Creek

 Đọc tiếp »

 

SỨ MỆNH

 

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

  Thứ Bảy Chúa Nhật
Hội Trường Giáo Xứ
389 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95113
4:00 PM (Eng/Viet) 5:30 PM (Việt) 7:30 AM & 9:00 AM & 4:00 PM & 5:30 PM(Việt)
8:30 PM (Eng & Viet)
Trung Tâm Công Giáo
2849 S. White Rd.
San Jose, CA 95148
5:30 PM & 7:00 PM (Viet) 7:30 AM & 9:00 AM (Viet)
Silver Creek High School (Gym)
3434 Silver Creek Rd.
San Jose, CA 95121
  10:00 AM (Việt)
St. Frances Cabrini
15333 Woodard Rd., SJ.
6:45 PM  
Holy Family
4848 Pearl Ave., SJ.
7:30 PM  
St. John the Baptist
279 S. Main St., Milpitas
  4:45 PM
St. Victor
3108 Sierra Rd., SJ.
  7:00 PM
Thánh Lễ Ngày Thường tại Hội Trường Giáo Xứ:
7:30 AM (Thứ 2 - 6); 6:00 PM (Thứ 2 - 6); 8:00 AM (Thứ 7)

Hình Ảnh Mới Nhất


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang_Picnic2014
Picnic hàng năm của Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, san Jose, California 2014
 
Rửa Tội Tân Tòng năm 2014 tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose
Bí tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và Giáo Hội như các chi thể
 
Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi Của Chương Giáo Lý Và Việt Ngữ Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang_2013
Tết Trung Thu Và Thánh Lễ Sai Đi cho các Thầy Cô Thuộc Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Địa Phận San Jose Tiểu bang California năm 2013

Videos Mới Nhất

Nghi Thức Ký Kết Hợp Đồng Xây Dựng Thánh Đường Đức Mẹ La Vang
Đức Giám Mục Patrick McGrath và Đức Ông Tổng Quản Francis V. Celia cùng với giáo dân ký kết giao kèo kiến trúc với công ty SIM
Ngày Hội Chợ Y-Tế tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Cơ hội để giúp giáo dân thực thi Lời Chúa dạy là mến Chúa và yêu người
 
Video Cuộc Hỏa Hoạn Ở Nhà Thờ St. Patrick
Cha Chánh xứ Huỳnh Lợi trình bày trước giáo dân về tình trạng của nhà thờ St. Patrick